FYSIK - ÅK 8

ÖVERSIKT PLANERING ÅK 8 

VÄRME
PEDAGOGISK PLANERING ÅK 8 - VÄRME 
INSTUDERINGSUPPGIFTER - VÄRME 
ELEKTROMAGNETEN
PEDAGOGISK PLANERING ÅK 8 - ELEKTROMAGNETEN 
INSTUDERINGSUPPGIFTER - ELEKTROMAGNETEN 
KÄNDA VETENSKAPSMÄN
PEDAGOGISK PLANERING ÅK 8 - KÄNDA VETENSKAPSMÄN 
INSTUDERINGSUPPGIFTER - KÄNDA VETENSKAPSMÄN 
ELEKTRISKA APPARATER
PEDAGOGISK PLANERING ÅK 8 - ELEKTRISKA APPARATER 
INSTUDERINGSUPPGIFTER - ELEKTRISKA APPARATER 
LJUS
PEDAGOGISK PLANERING ÅK 8 - LJUS 
INSTUDERINGSUPPGIFTER - LJUS