FYSIK - ÅK 9

ÖVERSIKT PLANERING ÅK 9 

DENSITET OCH TRYCK
PEDAGOGISK PLANERING ÅK 9 - DENSITET OCH TRYCK 
INSTUDERINGSUPPGIFTER - DENSITET OCH TRYCK 
ELLÄRA
PEDAGOGISK PLANERING ÅK 9 - ELLÄRA 
INSTUDERINGSUPPGIFTER - ELLÄRA 
ARBETE, ENERGI OCH EFFEKT
PEDAGOGISK PLANERING ÅK 9 - ARBETE, ENERGI OCH EFFEKT 
INSTUDERINGSUPPGIFTER - ARBETE, ENERGI OCH EFFEKT 
ENERGIOMVANDLINGAR
PEDAGOGISK PLANERING ÅK 9 - ENERGIOMVANDLINGAR 
INSTUDERINGSUPPGIFTER - ENERGIOMVANDLINGAR 
ATOM- OCH KÄRNFYSIK
PEDAGOGISK PLANERING ÅK 9 - ATOM- OCH KÄRNFYSIK 
INSTUDERINGSUPPGIFTER - ATOM- OCH KÄRNFYSIK 
UNIVERSUM
PEDAGOGISK PLANERING ÅK 9 - UNIVERSUM 
INSTUDERINGSUPPGIFTER - UNIVERSUM