lagnebo.se

Fysik - Instudering

LUFT
VÄRME
DENSITET OCH TRYCK

MATERIA
ELEKTROMAGNETEN
ELLÄRA

ELEKTRICITET
LJUD
ARBETE, ENERGI, EFFEKT

ASTRONOMI
ELEKTRISKA APPARATER
ENERGIOMVANDLINGAR

KRAFT OCH RÖRELSER
LJUS
ATOM- OCH KÄRNFYSIK

VETENSKAPSMÄN
UNIVERSUM