FYSIK- OCH TEKNIKFILMER
JÖRGENS FYSIK
RITTEKNIK
SKETCHUP - DEL 1 SKETCHUP - DEL 2

PYTHON DEL 1 - VAL AV EDITOR PYTHON DEL 2 - VARIABLER PYTHON DEL 3 - VILLKOR
PYTHON DEL 4 - LOOPAR PYTHON DEL 5 - FUNKTIONER PYTHON DEL 6 - TURTLE-GRAFIK