LABBRAPPORTER
En stor del av naturvetenskapen handlar om att utforma, utföra och dra slutsatser av olika experiment. Det är viktigt att dokumentera allt detta och därför skriver vi labbrapporter till varje experiment. Mallen för en rapport hittar du här till höger.
LABBRAPPORTER