MATEMATIK - ÅK 8
ÖVERSIKT

TERMINSPLAN
PLANERING KAP 1
PLANERING KAP 2
PLANERING KAP 3
PLANERING KAP 4
PLANERING KAP 5
PLANERING KAP 6


GENOMGåNGAR OCH LöSNINGSFöRSLAG

KAPITEL 1
1.1 ANDELEN
1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING
1.3 HUR STOR ÄR DELEN?
1.4 HUR STOR ÄR DELEN? II
1.5 DET HELA
1.6 RÄNTA
SAMMANFATTNING PROCENT
1118
1138
1139

KAPITEL 2
2.1 RÄKNA MED BRÅK
2.2 RÄKNA MER MED BRÅK
2.3 MULTIPLIKATION AV BRÅK
2.4 DIVISION AV BRÅK
2.5 POTENSER
2.6 TIOPOTENSER
2020
2043

KAPITEL 3
3.1 UTTRYCK MED VARIABEL
3.2 MÖNSTER
3.3 FÖRENKLING AV UTTRYCK
3.4 UTTRYCK MED PARENTESER
3.5 MULTIPLIKATION PARENTES
3.6 UTTRYCK MED POTENSER
3104
3156

KAPITEL 4
4.1 OMKRETS OCH AREA
4.2 CIRKELNS AREA
4.3 RÄTBLOCK OCH KUB
4.4 ENHETER FÖR VOLYM
4.5 PRISMA OCH PYRAMID
4.6 CYLINDER, KON OCH KLOT
SAMMANFATTNING VOLYM
4049
4055
4073
4097
4138

KAPITEL 5
5.1 EKVATIONER
5.1 EKVATIONER II
5.2 EKVATIONER X I BÅDA LEDEN
5.3 PROBLEMLÖSNING
5.4 EKVATIONER MED PARENTES
5.5 PROBLEMLÖSNING II
5062
5069
5074

KAPITEL 6
6.1 SANNOLIKHET
6.2 SANNOLIKHET II
6.3 TABELLER OCH DIAGRAM
6.4 RELATIV FREKVENS
6.5 CIRKELDIAGRAM
6018
6019
6035