MATEMATIK - ÅK 9
ÖVERSIKT

TERMINSPLAN
PLANERING KAP 1
PLANERING KAP 2
PLANERING KAP 3
PLANERING KAP 4
PLANERING KAP 5
PLANERING KAP 6


GENOMGåNGAR OCH LöSNINGSFöRSLAG

KAPITEL 1
1.1 TALMÄNGDER
1.2 NEGATIVA TAL
1.3 POTENSER
1.4 RÄKNA MED POTENSER
1.5 SMÅ TAL OCH TIOPOTENSER
1.6 RÄKNA MED TIOPOTENSER
1167

KAPITEL 2
2.1 UTTRYCK OCH MÖNSTER
2.2 FÖRENKLING AV UTTRYCK
2.3 EKVATIONER
2.4 PROCENT OCH EKVATIONER
2.5 PROPORTION
2030
2083
2107

KAPITEL 3
3.1 SPEGLING OCH SYMMETRI
3.2 LIKFORMIGHET
3.3 SKALA
3.4 KVADRATER/KVADRATRÖTTER
3.5 PYTHAGORAS SATS
3029
3102

KAPITEL 4
4.1 PROCENT
4.2 FÖRÄNDRINGSFAKTOR
4.3 FUNKTIONER
4.4 LINJÄRA FUNKTIONER
4.5 MER LINJÄRA FUNKTIONER
4.6 PROPORTIONALITET
4031
4125

KAPITEL 5
5.1 SANNOLIKHET
5.2 TRÄDDIAGRAM
5.3 KOMPLEMENTHÄNDELSE
5.4 KOMBINATORIK
5.5 TABELLER OCH DIAGRAM
5031

EXTRA
ANDRAGRADSEKVATIONER
KVADRERINGSREGLER
KONJUGATREGEL
EKVATIONSSYSTEM