Jörgen Lagnebo
Leg. MaNO-lärare 4-9
Förstelärare, Lomma kommun
jorgen.lagnebo@edu.lomma.se