Matematik - Filmer

Genomgångar till Matematikboken XYZ (4:e upplagan)

Aritmetik - De fyra räknesätten

X Kapitel 1

1.1 Naturliga tal
1.2 Negativa tal
1.3 Tal i bråkform
1.4 Tal i decimalform
1.5 Samband mellan tal
1.6 Avrundning
1.7 Överslagsräkning
Y Kapitel 1

1.1 Andelen
1.2 Höjning och sänkning
1.3 Hur stor är delen?
1.4 Hur stor är delen? II
1.5 Det hela
1.6 Ränta

Z Kapitel 1

1.1 Talmängder
1.2 Negativa tal
1.3 Potenser
1.4 Räkna med potenser
1.5 Små tal och tiopotenser
1.6 Räkna med tiopotenser


X Kapitel 2

2.1 Räkna med 10, 100, 1000
2.2 Multiplikation
2.3 Division med stora tal
2.4 Division med små tal
2.5 Enheter för vikt
2.6 Enheter för volym
Y Kapitel 2

2.1 Räkna med bråk
2.2 Räkna mer med bråk
2.3 Multiplikation av bråk
2.4 Division av bråk
2.5 Potenser
2.6 Tiopotenser
Z Kapitel 2

2.1 Uttryck och mönster
2.2 Förenkling av uttryck
2.3 Ekvationer
2.4 Procent och ekvationer
2.5 Proportion


X Kapitel 3

3.1 Enheter för längd
3.2 Tid och rörelse
3.3 Hastighet
3.4 Diagram
3.5 Lägesmått
3.6 Lägesmått II
Y Kapitel 3

3.1 Uttryck med variabel
3.2 Mönster
3.3 Förenkling av uttryck
3.4 Uttryck med parenteser
3.5 Multiplikation av parentes
3.6 Uttryck med potenser
Z Kapitel 3

3.1 Spegling och Symmetri
3.2 Likformighet
3.3 Skala
3.4 Kvadrat/Kvadratrötter
3.5 Pythagoras sats


X Kapitel 4

4.1 Nummeriska uttryck
4.2 Algebraiska uttryck
4.3 Mönster
4.4 Teckna uttryck
4.5 Ekvationer
4.5 Ekvationer II
4.6 Teckna ekvationer
Y Kapitel 4

4.1 Omkrets och area
4.2 Cirkelns area
4.3 Rätblock och kub
4.4 Enheter för volym
4.5 Prisma och pyramid
4.6 Cylinder, kon och klot

Z Kapitel 4

4.1 Procent
4.2 Förändringsfaktor
4.3 Funktioner
4.4 Linjära funktioner
4.5 Mer linjära funktioner
4.6 Proportionalitet


X Kapitel 5

5.1 Vinklar
5.2 Vinkelsumma
5.3 Omkrets
5.4 Area
5.5 Skala

Y Kapitel 5

5.1 Ekvationer
5.1 Ekvationer II
5.2 Ekvationer x i båda leden
5.3 Problemlösning
5.4 Ekvationer parenteser
5.5 Problemlösning II
Z Kapitel 5

5.1 Sannolikhet
5.2 Träddiagram
5.3 Komplementhändelse
5.4 Kombinatorik
5.5 Tabeller och diagram


X Kapitel 6

6.1 Andel i bråkform
6.2 Andel i procentform
6.3 Decimal- procentform
6.4 Delen från bråkform
6.5 Delen från procentform
Y Kapitel 6

6.1 Sannolikhet
6.2 Sannolikhet II
6.3 Tabeller och diagram
6.4 Relativ frekvens
6.5 Cirkeldiagram
Extra

Andragradsekvationer
Kvadreringsregler
Konjugatregel
Ekvationssystem