Matematik

Vi arbetar i stor omfattning med planeringar som sträcker sig över några veckor i taget. Efter varje avslutat kapitel kontrollerar vi kunskaperna med en diagnos och gör en formativ bedömning. Därefter har vi ett lite större prov och gör en summativ bedömning.

Vi arbetar med en grundbok och olika fördjupningshäften. Boken är indelad i olika nivåer. Nivå ett inriktar sig mest på grunden och innehåller basuppgifter. Nivå två och tre innehåller svårare uppgifter.

Ju bättre basfärdigheter man har och ju tryggare man är med grunden, desto bättre och roligare kommer man tycka om matematiken eftersom man då kan börja lösa de lite svårare uppgifterna.

Allmänna råd:
- Var aktiv under lektionerna och använd tiden väl
- ligg i fas med planeringen
- förbered dig inför diagnoser och prov