Teknik

I Tekniken ska vi titta lite på dess historiska utveckling för att på så sätt bättre förstå dagens komplicerade tekniska lösningar och hur dessa har påverkat vårt samhälle.

Vi kommer att studera några tekniska lösningar lite mer ingående för att förstår hur de fungerar, samt även själva försöka identifiera problem och arbeta fram förslag för hur dessa kan lösas.

Kursen innehåller också några praktiska moment där vi utför konstruktioner, både efter färdiga beskrivningar och egna idéer.

Vi kommer även lära oss att programmeria i olika programspråk och skapa förståelse för nyttan av programmering i olika sammanhang.