Fysik

I Fysiken försöker vi beskriva vår omgivning och förklara varför saker är som de är runt omkring oss. Förhoppningsvis kan vi sedan ha nytta av denna kunskap i många vardagliga situationer. Vi gör detta med hjälp av genomgångar, diskussioner, demonstrationer, laborationer, egna arbeten och instuderingsuppgifter.

Vi kommer bl a prata om:
- varför saker och ting faller olika snabbt
- hur flygplan kan flyga
- varför vi fryser när vi kommer ut ur duschen
- vad som händer när vi saltar vägarna
- varför Galileo Galilei satt och tittade på takkronorna hela tiden i kyrkan
- hur ett batteri är uppbyggt och vad ström egentligen är för något
- hur vi landade på månen innan vi uppfunnit miniräknaren
- friktionskrafter och varför föremål trillar
- hur vi enkelt kan flytta tunga föremål och var tyngdpunkten i Skåne ligger
- varför elledningarna hänger mer på sommaren än på vintern
- varför gitarren är formad så som den är
- skillnaden mellan värme och temperatur när vi jonglerar med eldbollar
- varför ballongen sitter kvar på väggen när vi gnidet den mot vårt hår
- varför vi ibland får en stöt när vi hoppat ur bilen
- hur fakirer kan ligga på spikmattor utan att skadas
- fiberoptiken som ger oss internet och tv
- hur mycket det kostar om vi glömmer lampan tänd när vi åker på semester
- varför man har serpentinvägar i alperna
- E=mc2

Vi arbetar med en grundbok och ett häfte med laborationer och arbetsblad.

Allmänna råd:
- Försök visa vad du kan i alla lägen genom att delta i diskussioner och var aktiv muntligt under genomgångar.
- Det är viktigt att genomföra alla laborationer så noggrant och ordentligt som möjligt eftersom de hela tiden
  återkopplar till teorin vi läser. Ordentliga rapporter med bra slutsatser hjälper dig att förstå faktan.
- Använd fysikens begrepp och modeller när du beskriver hur saker fungerar och hänger ihop. Utgå från dessa
  kunskaper när du utvecklar dina resonemang genom att skriva utförligare då du löser svårare uppgifter och
  problem. Hjälp till grunden kan du få genom att använda pedagogiska planeringar och instuderingsfrågor.

- Ha alltid rätt materiel med dig. Penna, anteckningsbok, övningshäfte och lärobok är viktiga redskap varje lektion.
- Använd lektionstiden på bästa sätt. Ta anteckningar, ställ frågor och var nyfiken.

Så blir du bedömd i Fysik:
I slutet av varje termin får du ett terminsbetyg. Där tar läraren hänsyn till allt du visat hittills. En del av bedömningen kommer på skriftliga prov. Utöver resultaten på proven kan man visa vad man kan under lektionerna genom att delta i diskussioner och svara på frågor för att på så sätt säkra upp om man missar något på proven.

Du bedöms aldrig negativt under lektionerna, vilket innebär att det är bättre att svara fel än att inte svara alls, då blir det en bättre inlärningssituation.

Så blir du bedömd i Fysik