lagnebo.se

Fysik

I Fysiken försöker vi beskriva vår omgivning och förklara varför saker är som de är runt omkring oss. Förhoppningsvis kan vi sedan ha nytta av denna kunskap i många vardagliga situationer.

Våra arbetsmetoder:
- genomgångar
- diskussioner
- demonstrationer
- laborationer
- eget arbete
- instuderingsuppgifter

Vi kommer bl a prata om:
- varför saker och ting faller olika snabbt
- hur flygplan kan flyga
- varför vi fryser när vi kommer ut ur duschen
- vad som händer när vi saltar vägarna
- varför Galileo Galilei satt och tittade på takkronorna hela tiden i kyrkan
- hur ett batteri är uppbyggt och vad ström egentligen är för något
- hur vi landade på månen innan vi uppfunnit miniräknaren
- friktionskrafter och varför föremål trillar
- hur vi enkelt kan flytta tunga föremål och var tyngdpunkten i Skåne ligger
- varför elledningarna hänger mer på sommaren än på vintern
- varför gitarren är formad så som den är
- skillnaden mellan värme och temperatur när vi jonglerar med eldbollar
- varför ballongen sitter kvar på väggen när vi gnidet den mot vårt hår
- varför vi ibland får en stöt när vi hoppat ur bilen
- hur fakirer kan ligga på spikmattor utan att skadas
- fiberoptiken som ger oss internet och tv
- hur mycket det kostar om vi glömmer lampan tänd när vi åker på semester
- varför man har serpentinvägar i alperna
- E=mc2

Vi arbetar med en grundbok och ett häfte med laborationer och arbetsblad.

Allmänna råd:
- Försök visa vad du kan i alla lägen genom att delta i diskussioner och var aktiv muntligt
  under genomgångar.
- Det är viktigt att genomföra alla laborationer så noggrant och ordentligt som möjligt
  eftersom de hela tiden återkopplar till teorin vi läser. Ordentliga rapporter med bra
  slutsatser hjälper dig att förstå faktan.
- Använd fysikens begrepp och modeller när du beskriver hur saker fungerar och hänger
  ihop. Utgå från dessa kunskaper när du utvecklar dina resonemang genom att skriva
  utförligare då du löser svårare uppgifter och problem. Hjälp till grunden kan du få genom
  att använda pedagogiska planeringar och instuderingsfrågor.

- Ha alltid rätt materiel med dig. Penna, anteckningsbok, övningshäfte och lärobok är
  viktiga redskap varje lektion.
- Använd lektionstiden på bästa sätt. Ta anteckningar, ställ frågor och var nyfiken.