Matematik - Filmer

Genomgångar till Matematikboken XYZ (5:e upplagan)

(Från www.matematikxyz.com)

Aritmetik - De fyra räknesätten

X Kapitel 1

1.1 Naturliga tal
1.2 Numeriska uttryck
1.3 Hela tal
1.4 Rationella tal
1.5 Räkna med bråk
1.6 Multiplikation/Division
1.7 Division stora/små tal
1.8 Avrundning/Överslag
Y Kapitel 1

1.1 Räkna med bråk
1.2 Addition/Subtraktion bråk
1.3 Multiplikation av bråk
1.4 Division av bråk
1.5 Potenser
1.6 Tiopotenser


Z Kapitel 1

1.1 Tal och beräkningar
1.2 Räkna med bråk
1.3 Räkna med negativa tal
1.4 Räkna med potenser
1.5 Små tal och tiopotenser
1.6 Grundpotensform
1.7 Kvadrater/Kvadratrötter


X Kapitel 2

2.1 Algebraiska uttryck
2.2 Mönster
2.3 Förenkling av uttryck
2.4 Ekvationer
2.5 Problemlösning
2.6 Obekanta i båda leden
Y Kapitel 2

2.1 Andelen
2.2 Jämförelser/Förändringar
2.3 Det hela
2.4 Delen
2.5 Ränta

Z Kapitel 2

2.1 Procent
2.2 Förändringsfaktor
2.3 Funktioner
2.4 Linjära funktioner
2.5 Proportion


X Kapitel 3

3.1 Prefix och enheter
3.2 Längd och skala
3.3 Vinklar
3.4 Vinkelsumma
3.5 Omkrets
3.6 Area
Y Kapitel 3

3.1 Omkrets och Area
3.2 Cirkelns area
3.3 Volym
3.4 Enheter för volym
3.5 Prisma och pyramid
3.6 Cylinder, kon och klot
Z Kapitel 3

3.1 Uttryck och mönster
3.2 Förenkling av uttryck
3.3 Ekvationer
3.4 Procent och ekvationer
3.5 Proportion
3.6 Ekvationssystem

X Kapitel 4

4.1 Proportionalitet
4.2 Tid och rörelse
4.3 Sträcka, tid, hastighet
4.4 Andel i bråkform
4.5 Andel i procentform I
4.6 Andel i procentform II
4.7 Hur stor är delen

Y Kapitel 4

4.1 Algebraiska uttryck
4.2 Mönster
4.3 Uttryck med parenteser
4.4 Multiplikation
4.5 Uttryck med potenser
4.6 Ekvationer
4.7 Ekvationer parenteser
4.8 Problemlösning
Z Kapitel 4

4.1 Spegling och symmetri
4.2 Skala
4.3 Ekvationer
4.4 Likformighet
4.5 Pythagoras sats
X Kapitel 5

5.1 Sannolikhet
5.2 Tabeller och diagram
5.3 Relativ frekvens
5.4 Lägesmått I
5.5 Lägesmått II
5.6 Cirkeldiagram
Y Kapitel 5

5.1 Hur stor är sannolikheten
5.2 Oberoende/beroende
5.3 Kombinatorik
5.4 Tabeller och diagram