Fysik - Bedömning - Beskriva och förklara

Olika typer av provuppgifter:

Flerval
Besvaras genom att ange ett eller flera svarsalternativ.
Kombinera
Besvaras genom att para ihop alternativ med rätt beskrivning.
Ge exempel
Besvaras med ett ord eller en kortfattad mening eller två.
Förklara
Besvaras med utförliga förklaringar med flera meningar.

Att ge en utförlig förklaring handlar om att ge svar på "vad", "hur" och "varför" med hjälp av begrepp, modeller och teorier i ämnet.
Resonera
Besvaras med ett naturvetenskapligt resonemang i flera led utifrån flera aspekter och perspektiv.

Att resonera i flera led handlar om att bygga naturvetenskapliga motiveringar i flera steg kring konsekvenser eller effekter och kan till exempel skrivas som "leder till", "leder i sin tur till". Som led räknas påståenden eller argument som du själv lägger till, som är naturvetenskapliga och korrekta samt inte för allmänt hållna.

Att resonera utifrån flera aspekter eller perspektiv handlar om att ge flera exempel på konsekvenser eller effekter och kan skrivas som "å ena sidan", eller "en fördel är" och "en nackdel är" eller "en begränsning är".


Exempel:

Uppgift

En kall vinterdag ska Filip panta PET-falskor. När han går hemifrån har flaskorna en viss form. När han kommer till butiken har flaskorna ändrat form trots att ingen luft läckt ut ur dem.

Använd dina kunskaper om partiklars rörelse för att förklara varför PET-flaskan har ändrat form.
E-nivå

"Kall luft tar mindre plats än varm luft."

C-nivå

"Om man sänker temperaturen kommer partiklarna att röra sig mindre. Då kommer flaskans volym minska."A-nivå

"Flaskan har ändrat form eftersom varm luft tar större plats. Molekylerna i flaskan rör sig beroende på temperaturen. När luften i flaskan börjar kylas ner blir det ett undertryck i flaskan och den trycks ihop."
Kommentar:

Eleven beskriver att

partiklarna i luften rör sig långsammare/mindre/närmare varandra

eller

luftens volym i flaskan minskar.

Kommentar:

Eleven beskriver att

partiklarna i luften rör sig långsammare/mindre/närmare varandra

och

luftens volym i flaskan minskar.

Kommentar:

Eleven beskriver att

partiklarna i luften rör sig långsammare/mindre/närmare varandra

och

luftens volym i flaskan minskar.

och

tar hänsyn till det omgivande lufttrycket.


Uppgift

En generator består av en magnet och en spole. Sedan slutet av 1800-talet har vi haft nytta av generatorns funktion.

Beskriv vad generatorn används till och hur den fungerar.
Resonera också kring hur användningen av generatorn har påverkat våra levnadsvillkor i flera led.
E-nivå

"En generator tillverkar ström."C-nivå

"Generatorn tillverkar ström och består av en spole och en magnet som rör sig. Strömmen kan driva glödlampor, vilket gör att vi kan ha ljust dygnet runt."
A-nivå

"Olika kraftverk tillverkar ström genom att låta en magnet snurra i en spole. Tack vare strömmen kan vi idag ha ljust dygnet runt, vilket innebär att man nu har ändrat våra arbetsvanor. Förr jobbade man när det var ljust och vilade när det var mörkt. Idag kan man arbeta alla tider på dygnet, vilket har inneburit både fördelar och nackdelar. Vi kan producera mer men kanske träffar man kompisar och familj mer sällan, eftersom man arbetar olika tider. "
Kommentar:

Eleven uppger att

generatorn skapar ström

eller

magneten i generatorn rör sig i förhållande till spolen.


Kommentar:

Eleven uppger att

generatorn skapar ström

och

magneten i generatorn rör sig i förhållande till spolen

och

resonerar i ett led utifrån hur generatorn påverkt våra levnadsvillkor.
Kommentar:

Eleven uppger att

generatorn skapar ström

och

magneten i generatorn rör sig i förhållande till spolen

och

resonerar i två led utifrån hur generatorn påverkat våra levnadsvillkor.


Uppgift

Oskar äter en varm smörgås. Brödet och tomaten har samma temperatur. Oskar bränner sig på tomaten men inte på brödet. Förklara varför.
E-nivå

"För att det är mer vätska i tomaten än i brödet."

eller

"Värmen leds bättre i en tomat än i en smörgås."

C-nivå

"Tomatens leder värme bättre eftersom brödet innehåller mer luft än tomaten som innehåller vatten."

A-nivå

"Vi antar att temperaturen är 60 grader hos både brödet och tomaten. Brödet är poröst och innehåller inte lika många molekyler som tomaten, vilket gör att fler molekyler har temperaturen 60 grader hos tomaten, och därför innehåller den mer värmeenergi."

Kommentar:

Eleven uppger att det är skillnad i

mängden vatten och luft

eller

värmeledningsförmåga i tomat och bröd

Kommentar:

Eleven förklarar hur

mängden vatten/luft i tomaten eller i brödet påverkar värmelednings-
förmågan
Kommentar:

Eleven förklarar hur

mängden vatten/luft i tomaten eller i brödet påverkar värmeinnehåll

och

kopplar det till temperaturförändringarUppgift

En familj ska byta ut sitt gamla kylskåp mot ett nytt kylskåp.

Använd dina kunskaper om användning av energiresurser för att resonera i två led kring vad ett byte av kylskåp kan få för påverkan på miljön.

Använd dina kunskaper om användning av naturresurser för att resonera i två led kring vad ett byte av kylskåp kan få för påverkan på miljön.
E-nivå

"Om man köper nytt kylskåp så är det energisnålare, vilket leder till att man inte behöver producera så mycket el. "
C-nivå

"Om man köper nytt kylskåp så är det energisnålare, vilket leder till att man inte behöver producera så mycket el.

Det går dock åt ganska mycket naturresurser att producera nytt jämfört med att försöka laga det gamla, vilket t ex påverkar växthuseffekten."
A-nivå

"Ett nytt kylskåp drar inte så mycket energi, vilket leder till att man inte behöver producera så mycket el. Detta leder i sin tur att vi kanske klarar oss med miljövänlig el och kan sluta med t ex kolkraft.

Det går dock åt ganska mycket naturresurser att producera nytt jämfört med att försöka laga det gamla, vilket t ex påverkar växthuseffekten."
Kommentar:

Eleven resonerar i ett led utifrån

användning av energiresurser

eller

användning av naturresurser.
Kommentar:

Eleven resonerar i ett led utifrån

användning av energiresurser

och

användning av naturresurser.
Kommentar:

Eleven resonerar i två led utifrån

det ena perspektivet energiresurser
eller naturresurser.

och

resonerar i ett led utifrån

det andra perspektivet energiresurser
eller naturresurser.