FYSIK - NATIONELLT PROV

Här är exempel på Nationella Prov i Fysik från www.umu.se

2013:
DEL A1
DEL A2
DEL A3
DEL B
BEDÖMNING

2009:
NP 2009
BEDÖMNING