Fysik - Bedömning

Kunskapskrav i slutet av årskurs 9:

Beskriva och
förklara
Eleven har kunskaper om fysikaliska begrepp och förklarings-modeller och kan med dessa beskriva och förklara fysikaliska fenomen i naturen och samhället.

- Bedömningsexempel
Diskutera och
ta ställning
Eleven kan resonera och bemöta argument med naturveteksaplig underbyggnad i frågor som rör energi, teknik och miljö.

Eleven söker information som rör fysik och använder olika källor och kan resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

- Bedömningsexempel
Planera och
undersöka
Eleven söker svar på frågor genom att planera och genomföra undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt.

Eleven värderar undersökningarna och kan resonera kring resultaten utifrån frågeställningarna.

- Bedömningsexempel