FYSIK - BEDÖMNINGSEXEMPEL

E
C
A
DISKUTERA OCH
TA STÄLLNING
Eleven kan söka information och föra enkla resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner eller andra framställningar och samtala om frågor med enkla motiveringar och föra diskussionerna till viss del framåt.
Eleven kan söka information och föra utvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner eller andra framställningar och samtala om frågor med utvecklade motiveringar och föra diskussionerna framåt.
Eleven kan söka information och föra välutvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett väl fungerande sätt i diskussioner eller andra framställningar och samtala om frågor med välutvecklade motiveringar och föra diskussionerna framåt och fördjupa dem.
PLANERA OCH
UNDERSÖKA
Eleven kan bidra till enkla planeringar samt genomföra undersökningar på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan dra enkla slutsatser, ge något förslag på hur undersökningen kan förbättras, och redovisa detta i skriftliga rapporter.
Eleven kan formulera enkla planeringar samt genomföra undersökningar på ett ändamålsenligt sätt.

Eleven kan dra utvecklade slutsatser, ge några förslag på hur undersökningen kan förbättras, och redovisa detta i skriftliga rapporter.
Eleven kan formulera enkla planeringar samt genomföra undersökningar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan dra välutvecklade slutsatser, ge några förslag på hur undersökningen kan förbättras, och redovisa detta i skriftliga rapporter.

BESKRIVA OCH
FÖRKLARA
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska sammanhang och kan beskriva dessa med användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra enkla resonemang där företeelser i vardagslivet kopplas ihop med fysikaliska samband, samt även kunna resonera kring kopplingar till miljö och åtgärder för hållbar utveckling.

Eleven kan ge exempel och beskriva naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse för människan.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska sammanhang och kan beskriva dessa med användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra utvecklade resonemang där företeelser i vardagslivet kopplas ihop med fysikaliska samband, samt även kunna resonera kring kopplingar till miljö och åtgärder för hållbar utveckling.

Eleven kan förklara och visa samband på naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse för människan.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska sammanhang och kan beskriva dessa med användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang där företeelser i vardagslivet kopplas ihop med fysikaliska samband, samt även kunna resonera kring kopplingar till miljö och åtgärder för hållbar utveckling.

Eleven kan förklara och generalisera naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse för människan.