Fysik - Bedömning - Diskutera och ta ställning

Hur du ska tänka när du resonerar:

Ett naturvetenskapligt resonemang besvaras i flera led utifrån flera aspekter och perspektiv.

Att resonera i flera led handlar om att bygga naturvetenskapliga motiveringar i flera steg kring konsekvenser eller effekter och kan till exempel skrivas som "leder till", "leder i sin tur till". Som led räknas påståenden eller argument som du själv lägger till, som är naturvetenskapliga och korrekta samt inte för allmänt hållna.

Exempel 1:
Freoner tas om hand när gamla kylskåp byts ut vilket gör att ozonskiktet bevaras som i sin tur leder till minskad risk för ögonsjukdomar som t ex gråstarr.
                          Givet i uppgiften                                                           Första ledet                                                                                  Andra ledet

Exempel 2:
Kalla vinterdagar fungerar en luftvärmepump sämre eftersom elektrisk energi behöver tillföras och det kostar mycket pengar.
                          Givet i uppgiften                                                                     Första ledet                                       Inte naturvetenskapligt

Exempel 3:
Äta en näringsriktig kost är viktig eftersom då får vi i oss den näring vi behöver och kroppen får de proteiner som behövs för att bygga muskler
                Givet i uppgiften                                              För allmänt hållet                                                                   Ett led

Exempel 4:
Det satsas på vind- och vattenkraft i Sverige vilket år bra för miljön
                    Givet i uppgiften                                        För allmänt hållet


Att resonera utifrån flera aspekter eller perspektiv handlar om att ge flera exempel på konsekvenser eller effekter och kan skrivas som "å ena sidan", eller "en fördel är" och "en nackdel är" eller "en begränsning är".

Exempel:
Att införa fiskeförbud på torsk innebär att
torsken kan bygga upp sin population och återhämta sig, nackdelen är att vi kanske istället äter mer lax och då kan laxen bli utrotningshotad.

                          Första perspektivet                                                                                                        Andra perspektivetExempel:

Uppgift

Argumentera kring varför det är viktigt att minska beroendet av fossila bränslen.

Utgå från dina kunskaper om fossila bränslen och resonera i två led kring två olika naturvetenskapliga perspektiv.
E-nivå

"Vi bör minska användandet av fossila bränslen eftersom de så småningom kommer ta slut ."C-nivå

"Vi bör minska användandet av fossila bränslen eftersom förbränning bidrar till växthuseffekten. Då kommer jordens temperatur öka och till exempel polarisarna att smälta."

A-nivå

"Vi bör minska användandet av fossila bränslen eftersom de så småningom kommer ta slut. Dessutom bildas växthusgaser som påverkar jordens medeltemperatur och ökar den kan till exempel polarisarna smälta."
Kommentar:

Eleven argumenterar genom att resonera i ett led utifrån ett perspektiv.

Kommentar:

Eleven argumenterar genom att resonera i två led utifrån ett perspektiv

eller

genom att resonera i ett led utifrån två perspektiv.
Kommentar:

Eleven argumenterar genom att resonera i två led utifrån ett perspektiv

och

genom att resonera i ett led utifrån ett annat perspektiv.


Uppgift

Sök naturvetenskaplig information i texten nedan och ge något exempel på hur användandet av mobiltelefoner kan påverka människan.

Utgå från texten och resonera kring textens trovärdighet utrifrån två olika perspektiv.

Källa: Metro (nättidning). Publicerad 2015-08-24.

Så farlig är strålningen från mobiltelefoner - egentligen
Ett vanligt råd är att stänga av telefonen under natten eller att helt enkelt minimera mobiltelefonanvändningen. Men forskning visar att det inte finns några stora risker med mobiltelefonanvändning.

Sedan mobiltelefoner blivit nästan var persons ägodel har också alarmistiska påståenden om risker med apparaterna vuxit fram. Ibland påstås det att du ska undvika att sova med mobiltelefonen vid sängen och att du ska undvika att prata i telefon utan att använda ett headset. Men hur ser det ut i verkligheten?

Mona Nilsson är ordförande för insamlingsstiftelsen Strålskyddstiftelsen, som arbetar för att minska förekomsten av bland annat elektromagnetisk strålning. Till Metro säger hon att de finns stora risker med strålning från mobiltelefoner.

- Det finns både risk för hjärncancer och andra cancerformer. Men vi har även hälsorisker som huvudvärk, svårigheter att sova och försämrat minne.

Enligt Mona Nilsson har de som menar att det inte finns några risker med strålning från mobiltelefoner kopplingar till mobiltelefonindustrin, vilket också ska vara anledningen till att Strålskyddsstiftelsen är så kritiserad.

Men åsikterna går isär. 2011 valde Världshälsoorganisationen (WHO) och International agency for research on cancer (IARC) att klassificera elektromagnetisk strålning från bland annat mobiltelefoner som "möjligen cancerframkallande för människor", vilket är den svagaste misstankegraden. Den ståndpunkten upprepade WHO under oktober 2014 och hänvisade bland annat till en 10-årsstudie som inte fann någon ökad risk för hjärntumörer efter 10 års mobilanvändande.

- Mobiltelefoner skickar ut radiovågor och en del kommer att tas upp av kroppen eller huvudet. Det har funnits och finns fortfarande en misstanke om att det skulle kunna leda till hörselnervstumörer även om den är ganska svag. Misstanken blir också svagare för varje år som går utan att vi ser någon ökning av den aktuella cancerformen, säger Jimmy Estenberg, myndighetsspecialist i elektromagnetiska fält på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Så vi bör inte vara särskilt oroliga?
- Vi har sedan 2004 en rekommendation om att man ska använda handsfree och det är en ren försiktighetsåtgärd. Det är speciellt viktigt för barn att följa den rekommendationen eftersom forskningsläget är mindre klart i det fallet.
E-nivå

"Elektromagnetisk strålning kan leda till hälsorisker som huvudvärk, svårigheter att sova och försämrat minne.

Det står att texten är från 2015. Man forskar mycket på strålning från mobiler så det finns nog nyare fakta. "

C-nivå

"Mobiltelefoner skickar ut radiovågor som misstänks leda till hörselnervstumörer.

Metro är en politiskt obunden nyhetstidning som finns i många länder. Därför anser jag att Metro är en ganska säker källa.
Texten hänvisar också till forskning, alltså att forskare håller på att forska och de skriver hur det ser ut just nu och hur det kommer att bli. "

Kommentar:

Eleven uppger ett naturvetenskapligt exempel från artikeln.

och

resonerar kring artikeln/källan utifrån ett perspektiv.

Resonemangen kan handla om:
- vem som har publicerat artikeln
- hänvisning till andra källor/forskning
- syfte med artikeln
- tidpunkt för publicering
Kommentar:

Eleven uppger ett naturvetenskapligt exempel från artikeln.

och

resonerar kring artikeln/källan utifrån två perspektiv.