MATEMATIK - BEDÖMNING

PROBLEMLÖSNING
Eleven kan formulera och lösa problem samt värdera valda metoder.

BEGREPP
Eleven kan använda och analsyera matematiska begrepp.

METOD
Eleven kan välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar.
RESONEMANG
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang.

KOMMUNIKATION
Eleven kan redogöra för beräkningar och slutsatser med ett matematiskt språk.