MATEMATIK - NATIONELLT PROV

FORMELBLAD 

Här är ett exempel på Nationellt Prov i Matematik från www.su.se/primgruppen

NATIONELLT PROV 2013 - DEL A 
NATIONELLT PROV 2013 - DEL B 
NATIONELLT PROV 2013 - DEL C 
NATIONELLT PROV 2013 - DEL D 
BEDÖMNINGSANVISNING - DEL B OCH C 
BEDÖMNINGSANVISNING - DEL D